Een van de essentiële doelstellingen van Rotary Asse is dienst te verlenen aan de gemeenschap, zowel in onze onmiddellijke omgeving als ver daarbuiten. 
Wij verlenen onze morele en materiële steun aan waardevolle projecten zodanig dat de wereld van zwakken en minder gelukkigen een beetje zonniger wordt.

Rotary International is een vereniging van vertegenwoordigers uit het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen die zich bewust willen inzetten voor de anderen, in een wereldwijde actie van dienstbetoon. Ze willen in hun beroepsleven een hoogstaande beroepsethiek uitdragen en alles in het werk stellen om de vrede en de verstandhouding onder de mensen en de volkeren te bevorderen en dit zonder onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging.